Portret Philippe Frisson

Wat houdt je werk in?

Ik voer medische expertises uit bij arbeidsongevallen, doe ziektecontroles, evalueer arbeidsongeschiktheden en volg dossiers op van de pensioencommissie. In het laatste geval kijk ik naar wat er moet gebeuren als mensen hun ziektedagen op zijn.

Hoe ben je bij de FOD Volksgezondheid terecht gekomen?

Ik werk hier sinds 2001 en ben er terechtgekomen via een advertentie in de Artsenkrant. De functie sprak mij meteen aan omdat ik verzekeringsgeneeskunde gestudeerd heb. Dat is nog een 2-jarige opleiding na de basisopleiding van arts. Ik was eigenlijk op zoek naar een job in die branche.

Wat vind je het leukst aan je werk?

Er is een goede balans tussen je werk en je privéleven en je kan je agenda zelf indelen. Er zijn veel mogelijkheden als je halftijds wil werken of een andere regeling wenst. Je hebt werkzekerheid en er zijn ook geen wachtdiensten. Daarnaast is het ook geen zuivere administratieve functie zoals bij andere organisaties. Bij Medex zijn de consultaties echt belangrijk en dus ook het contact met de patiënten. Verder is er een goede sfeer onder de collega’s.

De ondersteuning die ik krijg, is ook heel belangrijk. Je hebt enerzijds de administratieve ondersteuning: als je een probleem hebt, dan kan je bij hen terecht. Als je bijvoorbeeld alleen zou werken als huisarts, moet je die administratie ook allemaal zelf in orde brengen. Anderzijds heb je ook de ICT-dienst voor computerproblemen. Dat is heel gemakkelijk. Er zijn altijd collega's die je helpen, zodat je je kan focussen op je werk en dat vind ik heel belangrijk.

Welke voldoening en erkenning haal je uit je werk? 

Het is een speciale taak om mensen met een ziekte of met letsels terug te kunnen begeleiden in het arbeidsproces. Het geeft mij voldoening als die mensen halftijds of in een aangepaste functie kunnen herbeginnen. Het is belangrijk dat mensen hun werk kunnen hervatten en je speelt daar als arts toch wel een belangrijke rol in.

Het sociaal engagement vind ik ook heel belangrijk en dat moet je echt hebben. Als je iets wil doen voor de mensen, niet alleen de curatieve zorg, maar ook voor hun werksituatie… als je die wil verbeteren en zieke mensen wil begeleiden dan is werken bij Medex ideaal.

Is er een project dat je heel hard heeft aangesproken in het verleden waar je aan hebt meegewerkt of dat je heel interessant vond?

We hebben allemaal meegewerkt aan de nieuwe missie re-integratie na langdurige afwezigheid, die van start ging in oktober 2022. Het is belangrijk om mensen terug aan het werk te krijgen. We zijn dit project momenteel nog aan het evalueren, maar we hebben wel al goede resultaten gezien. Het hele voorbereidingstraject naar de nieuwe missie rond re-integratie, geeft mij zin in mijn werk. Ook omdat mensen daar zeer dankbaar voor zijn. Naar mijn beleving komt de patiënt altijd op de eerste plaats. Daar doe je het voor.

Wat is je rol precies in het re-integratietraject?

We kijken welke mogelijkheden er zijn voor mensen die langdurig thuis zitten en houden daarbij rekening met hun aandoening. Ze kunnen bijvoorbeeld verminderde prestaties uitvoeren, re-integreren in percentages of een aangepaste functie uitvoeren. Dit is wel altijd in samenspraak met de arbeidsarts.

Waarom zou je het aanraden om te werken voor de FOD Volksgezondheid als arts?

Als je geïnteresseerd bent in de sociale tak van de geneeskunde, meer specifiek de verzekeringsgeneeskunde, dan vind je bij Medex alle aspecten: ziekte, re-integratie, arbeidsongevallen, bepalen van het percentage van invaliditeit, … Bij andere instanties zijn die aspecten meer afgebakend. Bij Medex is er veel variatie. Je hebt als huisarts ook de mogelijkheid om dit te combineren en halftijds bij ons te werken.

Vind je dat je genoeg kansen krijgt om jezelf nog verder te ontplooien/te groeien? 

Ja, zeker. Je kan opleidingen volgen en er zijn ook mogelijkheden om door te groeien. Mijn taken zijn doorheen de jaren ook wel veranderd. Er is een mogelijkheid om na verloop van tijd te superviseren of bepaalde beroepsprocedures uit te voeren. Hoe langer je werkt hoe meer je kan doen, want er wordt altijd wel gevraagd of je iets nieuws wilt doen.

Is het voor pas afgestudeerden ook interessant om hier te komen werken?

Ja, zeker als je geïnteresseerd bent in de sociale tak van de geneeskunde. Ben je bijvoorbeeld huisarts en sociaal geëngageerd, dan kan je dit er nog bijdoen of gewoon hier beginnen werken.

Heb je veel contact met andere artsen of paramedici?

 Ja, er zijn regelmatig vergaderingen, ook in het centrum. Er zijn vergaderingen rond individuele gevallen, waar je altijd de mogelijkheid hebt om vragen te stellen. Feedback geven is ook heel belangrijk. We beschikken over een goed netwerk.

 

Er is een goede balans tussen je werk en je privéleven en je kan je agenda zelf indelen.

Ontdek deze werkgever