Niveau A Medewerker voor DG Juridische expertise (m/v/x)

FOD Sociale Zekerheid
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23083

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De directie-generaal Juridische Expertise is op zoek naar een enthousiaste en zelfstandige collega om de teams van de DG Juridische expertise te versterken.

Ben je geïnteresseerd in projectmanagement, operationele coördinatie en ben je nieuwsgierig naar nieuwe onderwerpen? Ben je autonoom, maar werk je graag in teamverband? Ben je nieuwsgierig en nauwkeurig in je werk? Dan ben jij de collega die wij verwachten om ons team te versterken.

Als medewerker van de DG Juridische Expertise wordt u in eerste instantie betrokken bij het benoemingsproces van rechters en raadsheren als zelfstandige en bij de werking van de Hoge raad voor Vrijwilligers (HRV). Afhankelijk van de actualiteit kunnen hier nog andere taken aan worden toegevoegd.

Functie-inhoud/ jouw taken en verantwoordelijkheden

 • Als projectleider voor het benoemingsproces van rechters en raadsheren in sociale zaken verbeter je de reeds bestaande procedure voor de volgende vijfjaarlijkse vernieuwing. Hiervoor sta je in contact met de FOD Werkgelegenheid, de FOD Justitie, de griffies van de arbeidsrechtbanken, ... Je staat in voor de opmaak van templates, een beschrijvende handleiding, samenvattende documenten, ...

 

 • Als lid van het secretariaat van de Hoge Raad voor Vrijwilligers assisteer je onder meer bij de voorbereiding en opstelling van de adviezen van de Raad, werk je de website en Sharepoint van de Hoge Raad voor Vrijwilligers bij en help je bij de opmaak van het jaarverslag. Je wordt ook betrokken bij de praktische organisatie van vergaderingen. Je kunt ook ingeschakeld worden in het beantwoorden van vragen van burgers, van andere overheden, van verenigingen en van parlementaire vragen.

 

 

 • Als medewerker van de DG Juridische expertise kan het voorkomen dat je koninklijke of ministeriële benoemingsbesluiten moet nalezen en corrigeren.

 

 • Afhankelijk van de actualiteit, jouw beschikbaarheid en jouw kennis van juridische aangelegenheden kan je worden gevraagd mee te werken aan de ondersteuning van onze beleidscellen.

Werkgever

De Directie-Generaal Juridische Ondersteuning ondersteunt de beleidscellen door hen deskundig juridisch te adviseren en bij het uitwerken van het juridische kader om maatregelen op het vlak van sociale bescherming adequaat in te voeren. Tevens zal de DG raden en commissies, zoals de Kunstenaarscommissie, administratief ondersteunen. De DG zal daarnaast als expertisecenter voor de sociale zekerheid voor zelfstandigen fungeren.

De FOD Sociale Zekerheid staat, samen met de Openbare Instellingen voor de Sociale Zekerheid, in voor de uitwerking van het beleid van de sociale zekerheid, voor de interpretatie van de reglementering ervan en voor de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Vanuit zijn opdrachten en acties naar de publieke actoren en de sociale partners toe, draagt hij bij tot de leefbaarheid en doeltreffendheid van de sociale zekerheidsstelsels en tot het waarborgen van de sociale rechten.

https://socialsecurity.belgium.be/nl

Competenties

Generieke competenties :

-          Je hebt organisatorische en coördinerende vaardigheden

-          Je denkt analytisch en pragmatisch

-          Je stelt graag teksten op

-          Je bent altijd bereid jouw kennis uit te breiden in een context van voortdurend veranderende wetgeving 

-          Je werkt graag in teamverband en bent goed in netwerken

-          Je bent creatief en neemt graag initiatief

-          Je voert jouw taken nauwkeurig en correct uit

Technische vaardigheden

-                   Een diploma van jurist is een voordeel maar niet noodzakelijk.

-                   Minimaal begrip van de andere landstaal.

Aanbod

Duur van het opdracht : max 12 maanden

Voordelen

 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerken (tot 3 dagen per week)
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • beschikken over een laptop (tussenkomst in het internet abonnement) en gsm (betaling van professionele gsm-kosten)
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • moderne en prettige werkomgeving

Procedure

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Solliciteren

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 29-05-2023 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@minsoc.fed.be met het referentienummer SOC/JUR/TE_2023-0101.

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Pascale Pikula
  Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger is de belangrijkste motivatie voor mijn werk bij de FOD.
  Pascale Pikula
  ICT medewerker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Pascale Pikula
 • Portret Evi
  Ik vind mijn job boeiend omdat ze véél variatie biedt.
  Evi
  Maatschappelijk werker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Evi
 • Portret Ann Hombroux
  Ik maak een verschil door er voor te zorgen dat juiste hulp bij de juiste persoon terechtkomt en dat geeft op het einde van de dag een voldaan gevoel.
  Ann Hombroux
  Arts-coördinator
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Ann Hombroux
 • Portret Sébastien Bastaits
  Het doet mij deugd dat onze jaarlijkse analyse regelmatig wordt geciteerd.
  Sébastien Bastaits
  Medewerker statistiek
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Sébastien Bastaits
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik door even de tijd te nemen iemand kan helpen terug wat perspectief te zien, dan weet ik weer waarom ik deze job heb gekozen!
  Emilie
  Maatschappelijk werker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Emilie
 • Icoon medewerker zonder foto
  Soms krijg ik bloemen van mensen bij wie de aanvraag is afgehandeld, of ze sturen een vriendelijk bedankingsmailtje. Dat doet goed!
  Els Coddens
  Assistent in de evaluatie van de handicap
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Els Coddens
 • Portret Thierry
  Wij werken op regelmatige uren, waardoor wij ons privé- en beroepsleven beter kunnen combineren.
  Thierry
  Arts
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Thierry
 • Portret Marlies
  Ik vind het tot op heden boeiend om een job met aanzienlijk maatschappelijk belang uit te oefenen die tegelijk zo goed past bij mijn work-lifebalance.
  Marlies Lenaerts
  Arts
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Marlies Lenaerts
 • Wat ik leuk vind aan mijn job is deze uitwisseling met anderen, zowel intern als met collega's uit heel Europa.
  Marie
  Beleidsadviseur
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Marie