Lisa Van Hove

Sociaal inspecteur - expert
Icoon medewerker zonder foto

Waarom koos je ervoor om te werken voor de federale overheid?

Tijdens mijn opleiding sociaal werk volgde ik mijn stage bij de dienst Toezicht op de sociale wetten. Tijdens deze stage proefde ik al een beetje van de job als sociaal inspecteur. De vrijheid, de afwisseling in het werk en de materie waarop controle wordt uitgevoerd spraken mij erg aan. Toen er een vacature verscheen op werkenvoor.be heb ik geen moment getwijfeld en heb ik meteen gesolliciteerd. 

Wat is het leukste aan werken bij de federale overheid?

Ik krijg er de nodige ruimte voor professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Je krijgt bijvoorbeeld de kans om deel te nemen aan bevorderingsexamens. In het kader hiervan kon ik vier vakken aan de universiteit volgen. De inschrijvingskosten werden betaald door mijn werkgever en ik kreeg de nodige uren om de vakken te volgen en in te studeren. Door te slagen voor deze vier vakken kon ik solliciteren voor een functie op niveau A. Daarnaast is er een goede balans tussen werk en privé en heb ik flexibele werkuren.  

Wat is het leukste aan werken bij je huidige werkgever?

De afwisseling tussen administratief werk op bureau of thuis, de controledagen op het terrein en het volgen van opleidingen zijn zaken die ik niet meer zou kunnen missen in mijn job. Ook het werk zelf is inhoudelijk afwisselend. Je komt telkens in nieuwe situaties en op nieuwe plaatsen terecht die je uitdagen en iets bijleren. Geen enkel dossier is hetzelfde. Door middel van ons appreciatierecht kunnen we proportioneel en gepast optreden. Ik hecht hier veel belang aan.

Wat betekent flexibiliteit op het werk voor jou? 

Ik plan zelf mijn agenda in, beheer mijn dossiers zelfstandig en kies zelf wanneer er waar aan gewerkt wordt in functie van dringendheid. 

Je werkt als sociaal inspecteur - expert. Wat doe je precies en wat is het leukste aan je job?

Ik werk als sociaal inspecteur bij de dienst Toezicht op de Sociale Wetten – Posted Workers (gedetacheerde werknemers). Een onderneming die in het buitenland gevestigd is, kan zijn werknemers naar België detacheren en dus tijdelijk tewerkstellen in België. Tijdens deze periode moeten de werknemers de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden krijgen. Dit is vaak niet het geval.

Concreet voer ik inspectiebezoeken uit op het terrein. De inspecties worden eerst voorbereid door middel van opzoekingen in de beschikbare databanken. 

Tijdens de controle kan je worden bijgestaan door iemand van je eigen team, maar er is ook veel samenwerking met andere inspectiediensten zoals RSZ, Vlaamse Sociale Inspectie, RSVZ, … en eventueel met de politie. 

Tijdens de inspectie zelf worden de voorgelegde documenten gecontroleerd en worden er eventueel verklaringen afgenomen. Hiervoor doen we vaak beroep op tolken aangezien we met veel verschillende nationaliteiten in contact komen.

Na de controle moet alles verwerkt worden. In functie van de ernst van de vastgestelde overtredingen worden er waarschuwingen gegeven, wordt een termijn vastgelegd waarbinnen de situatie kan worden geregulariseerd of wordt een proces-verbaal opgesteld. 

De samenwerkingen met de andere diensten om tot een volledig resultaat te komen en de contacten met verschillende werknemers van verschillende nationaliteiten

Op welke van jouw realisaties of projecten ben je het meest trots?

Als ik ervoor kan zorgen dat een werknemer het loon krijgt waarop hij recht heeft dan geeft mij dat veel voldoening. 

Hoe lang denk je nog te werken voor de federale overheid?

Doordat de job afwisselend is en ik nog elke dag bijleer ben ik niet van plan om snel ander werk te zoeken.

In welke zin maak je met je job het verschil voor de samenleving?

Ik vind het belangrijk om de rechten van werknemers, in het bijzonder deze van gedetacheerde werknemers, te vrijwaren. Vaak zijn deze werknemers niet op de hoogte van hun rechten bij tewerkstelling op Belgisch grondgebied en zijn ze slachtoffer van een werkgever die het niet altijd even goed met hen voor heeft. Wij zorgen ervoor dat buitenlandse werkgevers hun plichten naleven. In eerste instantie tegenover hun werknemers. Daarnaast gaan we oneerlijke concurrentie op de Belgische arbeidsmarkt tegen en verhogen we de kwaliteit van de arbeid in België. Het feit dat ik daaraan mijn steentje kan bijdragen, motiveert me om deze job uit te oefenen. 

Welk professioneel parcours heb je afgelegd voor je bij de FOD WASO kwam?

Voordat ik aan de slag ging bij Toezicht op de Sociale Wetten werkte ik een 2,5 jaar voor verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen. 


 

Als ik ervoor kan zorgen dat een werknemer het loon krijgt waarop hij recht heeft dan geeft mij dat veel voldoening.

Ontdek deze werkgever