Portret Julie Spelmans

Waarom koos je ervoor om te werken voor de federale overheid?

Het maatschappelijk belang van de job en de vastheid van betrekking.

Wat is het leukste aan werken bij de federale overheid?

Er is geen concurrentie tussen collega’s: teamwork staat centraal, we werken aan hetzelfde doel.

Waarom maakte je de overstap van de privésector naar de federale overheid?

Voor de vastheid van betrekking en correcte naleving van de regels en wetten. In de privésector glippen bedrijfsleiders soms door de mazen van het net, wat nadelig zou kunnen zijn voor de werknemers. Bij de federale overheidsdiensten is dat niet het geval.

Wat betekent flexibiliteit op het werk voor jou? 

Goede balans tussen privéleven en werk.

Strookt het beeld dat je nu hebt van de federale overheid nog met het beeld dat je had voor je hier begon te werken?

Nee, ik heb nu een beter begrip van de werking van de federale overheid.

Je werkt als tolk. Wat doe je precies en wat is het leukste aan je job?

Ik tolk de vergaderingen en evenementen die door en op de FOD georganiseerd worden. Het leukste aan mijn job is dat je mensen helpt mekaar te begrijpen en dat je tijdens elke tolkprestatie wel nieuwe uitdagingen overwint.

Op welke van jouw realisaties of projecten ben je het meest trots?

De getolkte evenementen die openbaar zijn voor het publiek.

Hoe lang denk je nog te werken voor de federale overheid?

Zo lang mogelijk.

Wat zou je zeggen aan mensen die twijfelen om de overstap te maken naar de federale overheid?

Het is minder rigide dan je denkt. Er is plaats voor innovatie, creativiteit en zelfontplooiing.

In welke zin maak je met je job het verschil voor de samenleving?

We zorgen ervoor dat de informatie en het beleid rond de Belgische arbeidsmarkt het grote publiek bereikt en dat de sociale partners op een efficiënte manier betere omstandigheden kunnen creëren op de Belgische arbeidsmarkt.

Het leukste aan mijn job is dat je mensen helpt mekaar te begrijpen.

Ontdek deze werkgever