Chris Van Baeten

Arts inspecteur
Icoon medewerker zonder foto

Wat houdt jouw job juist in? 

Het belangrijkste luik van mijn job zijn de inspectiebezoeken die ik doe in bedrijven. Daarbij ga ik na of een werkgever het nodige doet om het welzijn van zijn werknemers te verzekeren. Zo’n bezoek bestaat uit een administratieve controle en een rondgang op de werkvloer. Op basis daarvan spreken we adviezen uit of volgen waarschuwingen. In sommige gevallen is het nodig dat we repressief optreden door bijvoorbeeld maatregelen op te leggen of een proces-verbaal op te stellen. De meeste bezoeken gaan er echter zeer constructief aan toe. 

Los van die bezoeken geef ik ook adviezen over welzijn op het werk, als antwoord op vragen die komen van onder meer werkgevers, werknemers, preventieadviseurs, vakbondsafgevaardigden, … Daarnaast ben ik als arts-inspecteur een aanspreekpunt voor medische vragen en alles wat te maken heeft met de preventie van beroepsziekten. Een ander specifieke taak die ik heb, is het arbitreren bij beroepsprocedures van werknemers tegen de beslissing van hun preventieadviseur-arbeidsarts. 

Wat vind je het leukste aan je job? 

De uitgesproken variatie, zowel wat inhoud als taken betreft, trekt me het meest aan. Ik bezoek ook zeer uiteenlopende werkomgevingen en kom zo op plaatsen die de meeste mensen nooit te zien krijgen. Verder apprecieer ik de grote mate van autonomie die ik heb. Ik kan grotendeels zelf mijn agenda plannen en beslissen welke dossiers ik als prioritair beschouw. Dat brengt heel wat flexibiliteit met zich mee. 

Dat sommige van de adviezen die ik geef onmiddellijk of op korte termijn toegepast worden, is ook fijn. Zo zie je meteen het resultaat van het werk dat je doet: je werkt mee aan een veiligere en gezondere arbeidsplaats, vaak voor grote groepen werknemers. Dat geeft veel voldoening. 

Waarom koos je als arts voor de federale overheid? 

Bij het afronden van mijn opleiding was ik niet overtuigd om als huisarts aan de slag te gaan. Ik zocht daarom naar een alternatieve job waarin mijn medische kennis van pas zou komen. Zo stootte ik op een vacature als arts-sociaal inspecteur. Hoewel de functie mij onbekend was, leken de inhoud en het aanbod mij interessant. Al snel bleek het werk te zijn dat echt op mijn lijf geschreven is. Twee jaar later ben ik nog steeds erg blij met mijn keuze. Ik zie me deze job nog lang uitoefenen.  

Wat maakt de federale overheid een aantrekkelijke werkgever in jouw ogen? 

De arbeidsvoorwaarden zijn uitmuntend. Er is veel aandacht voor een gezonde balans tussen werk en privé, wat binnen de privésector lang niet vanzelfsprekend is. Als federaal ambtenaar geniet je ook van heel wat sociale voordelen en krijg je ruimschoots de kans om je verder te ontwikkelen door deel te nemen aan diverse opleidingen. Bovendien maak je deel uit van een grote organisatie met talloze experten in diverse vakgebieden. Als je ergens advies over nodig hebt, kun je steeds bij iemand terecht. 

De uitgesproken variatie, zowel wat inhoud als taken betreft, trekt me het meest aan.

Ontdek deze werkgever