Jurist 'Welzijn op het werk' (m/v/x)

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC23108

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1070 Anderlecht

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Boeit het jou om juridische adviezen op te stellen en wetgevende initiatieven mee voor te bereiden? Heb je een sterke interesse in het domein welzijn op het werk? Lees dan zeker verder, misschien kan dit wel jouw nieuwe uitdaging worden!

In het kader van het Federaal actieplan inzake mentaal welzijn op het werk zal je instaan voor de juridische ondersteuning bij de uitvoering van het actieplan. Dit omvat onder meer het opstellen van juridische adviezen (in het bijzonder van de aspecten die verband houden met de psychosociale risico’s van het werk), het meewerken aan de aanpassing van de regelgeving en het ondersteunen van de informatie- en sensibiliseringsacties. Meer informatie over het actieplan kan je terugvinden op p.12-14 van de algemene beleidsnota Werk van 28 oktober 2022 (referentie: DOC 2934/007)

 • Op basis van de informatie verkregen uit onder meer onderzoek, analyse van de bestaande wetgeving, uit de ervaringen op het terrein, of op vraag van de beleidscel, bereid je wetgevende en reglementaire initiatieven mee voor. Je formuleert aanbevelingen om de wetgeving te verbeteren, door de inconsistenties in wet- en regelgeving te signaleren en door de beleidspolitiek te vertalen in reglementaire voorstellen of aanpassingen.
 • Je ondersteunt het federaal netwerk "MentalHealth@Work” dat verantwoordelijk zal zijn voor de opvolging van het plan "Mentaal welzijn op het werk". Dit netwerk bestaat uit de verschillende federale instellingen die bevoegd zijn op het gebied van de mentale gezondheid op het werk (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, FOD BOSA, FOD Sociale Zekerheid en Fedris). Vanaf 2023 zal een jaarlijks actieplan worden opgesteld. In dit kader zal je onder meer ondersteuning bieden aan het project “Evaluatie van de welzijnswetgeving betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk”.
 • Je volgt alle relevante evoluties op juridisch vlak binnen het domein van het welzijn op het werk op, en meer specifiek binnen het domein van de psychosociale risico’s van het werk. Je neemt deel aan studiedagen, neemt de vakliteratuur door en neemt deel aan vergaderingen van overlegorganen en aan interne vergaderingen.
 • Je ondersteunt mee het uitwerken van hulpmiddelen en tools inzake preventie van psychosociale risico’s op het werk. Je leest informatie na, beoordeelt de hulpmiddelen of tools op duidelijkheid, conformiteit met de wet- en regelgeving, en doet indien nodig voorstellen voor verbetering.
 • Je draagt bij tot de ontwikkeling van de websites van de FOD Werkgelegenheid op het vlak van welzijn op het werk. Je schrijft teksten, verbetert de leesbaarheid en duidelijkheid, introduceert nieuwe thema's en zorgt ervoor dat de website www.ikvoelmegoedophetwerk.be wordt bijgewerkt door de verschillende federale instellingen van het netwerk "MentalHealth@Work".

Je zal deel uitmaken van een tweetalig, multidisciplinair team bestaande uit enerzijds psychologen en anderzijds juristen. Bij de uitvoering van je taken zal je ondersteund worden door een ervaren jurist en de adviseur-generaal van de Afdeling van de normen over het welzijn op het werk van de Algemene Directie Humanisering van de arbeid.

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een getuigenis van jouw toekomstige collega.

Meer info over de jobinhoud?
Valérie Vervliet - Adviseur-generaal
Afdeling van de normen over het welzijn op het werk

Algemene Directie Humanisering van de Arbeid
Tel.: 02/207.16.75
E-mail: valerie.vervliet@werk.belgie.be

 

Werkgever

Er is momenteel 1 plaats bij de Afdeling van de normen over het welzijn op het werk binnen de Algemene Directie Humanisering van de arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (https://werk.belgie.be/nl) (Hoofdbestuur Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel).

De Afdeling van de normen over het welzijn op het werk bereidt de regelgeving inzake het welzijn op het werk voor, en interpreteert en evalueert deze regelgeving. Ze houdt zich ook bezig met de voorbereiding van die normen op Europees en internationaal niveau en de omzetting van de Europese en internationale normen in Belgisch recht. De Afdeling bestaat uit een 15-tal medewerkers waaronder juristen, en industrieel en burgerlijk ingenieurs.

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA) heeft als algemene opdracht de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake het welzijn op het werk en de sensibilisering van de sociale en economische actoren inzake de humanisering van de arbeid.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners. 

https://werk.belgie.be/nl

Competenties

COMPETENTIES

Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 Technische competentie

 • Je drukt je mondeling op een vlotte en duidelijke manier uit.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

 

Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd, deze weegt harder door in de eindscore (x 2).

 

Pluspunten

 • Je werkt in een tweetalige omgeving dus basiskennis (begrip) van het Frans is een voordeel.
 • Je hebt kennis in het domein van welzijn op het werk. 

 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Je hebt een diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.​

Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist (eventueel toe te voegen aan de specifieke ervaring die vereist is voor de functie): Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Voorwaarde startbaanovereenkomst:

Op de datum van indiensttreding moet je jonger dan 26 jaar zijn (om in aanmerking te komen voor een startbaanovereenkomst of rosettacontract)

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Bezorg ons je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en ons bezorgd hebt.

Aanbod

Je wordt aangeworven via een startbaanovereenkomst als attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA11. Je krijgt een contract bepaalde duur van 1 jaar. Na een positieve evaluatie wordt dit verlengd tot het einde van het kwartaal waarin je 26 jaar wordt.

De plaats van tewerkstelling is het hoofdbestuur van de FOD WASO (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).

Loon:

Minimum aanvangswedde: 43.757,81 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen o.a. eindejaarspremie, vakantiegeld).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38 of 40-uren week (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatierust als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties)
  • mogelijkheid tot 3 dagen telewerk na een inwerkperiode
   • telewerkvergoeding van 50 EUR per maand (20 EUR voor telewerkkosten en 30 EUR kantoorvergoeding wanneer je minstens 4 dagen per maand thuiswerk)
   • ergonomisch materiaal: een extra scherm, een headset en een bureaustoel
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • kantoren in Brussel, vlakbij het NMBS-station Brussel-Zuid, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen
  • dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten).
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid om eerdere beroepservaring te erkennen als geldelijke anciënniteit
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque)
  • beschikken over een laptop, gsm en een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA

Procedure

SCREENING

Stap 1:

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je motivatiebrief. We controleren hierbij de deelnemingsvoorwaarden, jouw profiel en je motivatie. Je zal daarna via e-mail het resultaat van de cv-screening ontvangen.

De kandidaten die het best aansluiten bij het profiel zullen uitgenodigd worden voor een interview. Het is mogelijk dat er eerst een telefonische prescreening wordt afgenomen.

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 

 

Stap 2:

Interview (+/- 50 minuten)

De kandidaten die het best aansluiten bij het profiel worden uitgenodigd voor een interview. Tijdens het interview wordt geëvalueerd of jouw gedragsgerichte en technische competenties overeenstemmen met de vereisten voor de functie. Jouw motivatie, interesse voor de functie en affiniteit met het domein zullen eveneens bevraagd worden.

Jouw CV en motivatiebrief zullen door de jury worden gebruikt als bijkomende informatie vóór en tijdens het interview.

Dit interview zal plaatsvinden in de tweede helft van februari 2023/in de eerste helft van maart 2023 (onder voorbehoud) in het hoofdkantoor van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

 Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Solliciteren

Is deze functie iets voor jou? Dan wordt het tijd dat we je ontmoeten!

 Bezorg onderstaande documenten aan de selectieverantwoordelijke Nele De Beer, via hr@werk.belgie.be:

 1. motivatiebrief
 2. CV
 3. kopie van je hoogst behaalde diploma (met bijlagen) 
 4. Ben je laatstejaarsstudent? Bezorg ons dan je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting

Vermeld de referentie (XNC23108) van deze vacature in elke communicatie.

Extra info

Tijdens de selectieprocedure waken wij over gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang voor iedereen die solliciteert. We zorgen voor een objectieve selectieprocedure, waarbij je motivatie en competenties gemeten worden. Je gelaatskleur, geslacht, handicap, etc. spelen hierbij geen rol.

Opgelet! Aangezien het gaat om een startbaanovereenkomst is jouw leeftijd wél van belang. Je kan enkel deelnemen als je jonger bent dan 26 jaar.

 Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen.

 • Meld dit via mail aan de selectieverantwoordelijke via hr@werk.belgie.be tijdens het indienen van je sollicitatie
 • Geef hierbij zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en vermeld ook welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen, bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware, meer tijd, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Evy
  Wanneer je bij de federale overheid werkt, kom je terecht bij een stabiele werkgever waar er veel flexibiliteit is op het vlak van werkuren en telewerk.
  Evy
  Jurist welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Evy
 • Portret Isabelle Peereman
  Je moet goed kunnen luisteren en vervolgens met overtuiging een oplossing voorstellen.
  Isabelle Peereman
  Sociaal bemiddelaar
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Isabelle Peereman
 • Portret Nele De Beer
  We krijgen in ons team de mogelijkheid om onze eigen talenten en competenties te ontdekken, ze in te zetten en verder te ontwikkelen.
  Nele De Beer
  Selectieverantwoordelijke
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Nele De Beer
 • Portret Niels Vangeel
  In het merendeel van de bedrijven verlopen de inspecties constructief.
  Niels Vangeel
  Burgerlijk ingenieur - inspecteur procesveiligheid
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Niels Vangeel
 • Icoon medewerker zonder foto
  De uitgesproken variatie, zowel wat inhoud als taken betreft, trekt me het meest aan.
  Chris Van Baeten
  Arts inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Chris Van Baeten
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik bezoek zeer uiteenlopende werkomgevingen en kom zo op plaatsen die de meeste mensen nooit te zien krijgen.
  Koen
  Sociaal inspecteur welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Koen
 • Portret Kristof Verlé
  Deze job is ideaal voor mensen die niet continu op dezelfde plaats willen werken.
  Kristof Verlé
  Inspecteur arbeidshygiëne
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kristof Verlé
 • Portret Sandra Van Moere
  Door te werken voor de selectiedienst sta ik de samenleving ten dienste, we helpen mensen immers aan een job.
  Sandra Van Moere
  Administratief expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Sandra Van Moere
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik ervoor kan zorgen dat een werknemer het loon krijgt waarop hij recht heeft dan geeft mij dat veel voldoening.
  Lisa Van Hove
  Sociaal inspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Lisa Van Hove
 • Portret Edward Vanhove
  Ik help medeburgers tijdens het uitvoeren van hun werk, opdat zij in optimaal veilige en gezonde omstandigheden hun werk kunnen blijven uitvoeren.
  Edward Vanhove
  Sociaal inspecteur Toezicht op het Welzijn op het Werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Edward Vanhove
 • Icoon medewerker zonder foto
  Work-life Balance is belangrijk en dit kan perfect in mijn job!
  Tanja Bruggen
  Arbeidsinspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Tanja Bruggen
 • Icoon medewerker zonder foto
  Wat ik leuk vind is de vrije ruime keuze aan opleidingen.
  Trevor Tommeleyn
  Technisch deskundige – arbeidsinspecteur vervoer
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Trevor Tommeleyn
 • Portret Kelly Herremans
  Ik slaagde er al meermaals in om mensen in veiligheid te brengen die zich in precaire leef-en werkomstandigheden bevonden.
  Kelly Herremans
  Sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kelly Herremans
 • Portret Marc Lombet
  We halen veel voldoening uit het helpen van werknemers in moeilijkheden met hun werkgevers.
  Marc Lombet
  Arbeidsinspecteur - directeur – kwaliteitscoördinator
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Marc Lombet
 • Portret Carole Sansdrap
  Ik heb het geluk te werken met collega's die altijd gemotiveerd en bereid zijn.
  Carole Sansdrap
  Experte sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Carole Sansdrap
 • Portret Julie Coulon
  De taken die ik krijg zijn zeer gevarieerd, zodat ik me nooit verveel en altijd nieuwe dingen leer.
  Julie Coulon
  Expert personeelsplanning en budget
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Coulon
 • Portret Julie Spelmans
  Het leukste aan mijn job is dat je mensen helpt mekaar te begrijpen.
  Julie Spelmans
  Tolk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Spelmans